Συρώμενο ψεκαστικό τουρμπίνα με πλαστικό καζάνι και αντλία COMET APS

Συρώμενο ψεκαστικό 1000λτ τουρμπίνα με πλαστικό καζάνι και αντλία COMET APS
Συρώμενο ψεκαστικό 1500λτ τουρμπίνα με πλαστικό καζάνι και αντλία COMET APS
Συρώμενο ψεκαστικό 2000λτ τουρμπίνα με πλαστικό καζάνι και αντλία COMET APS