Συρώμενο με κανόνι

Συρώμενο ψεκαστικό με κανόνι 2000L αντλία COMET APS 141