Ιμάντας Βιομηχανικός SPA 732/SPA 1982

Ιμάντας Βιομηχανικός SPA 732/SPA 1982