Στελεχοκόπτες

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,40  ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,40 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός:004-006-017

923.00€
(744.35€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,20  ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,20 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός:004-006-019

865.00€
(697.58€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,60  ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,60 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός:004-006-015

1043.00€
(841.13€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,80  ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,80 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός:004-006-016

1093.00€
(881.45€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 2.00  ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 2.00 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός:004-003-016

1170.00€
(943.55€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 2.20  ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 2.20 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός:004-006-023

1204.00€
(970.97€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Στελεχοκόπτης με 3 γκρουπ 2,50μ.

Στελεχοκόπτης με 3 γκρουπ 2,50μ.

Κωδικός:004-006-037

2586.00€
(2085.48€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
Στελεχοκόπτης με 3 γκρουπ 2.70

Στελεχοκόπτης με 3 γκρουπ 2.70

Κωδικός:004-006-038

2496.00€
(2012.90€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )