Πιέσεως άρδευσης

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-001

2.50€
(2.02€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-002

1.50€
(1.21€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-003

7.00€
(5.65€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-004

4.00€
(3.23€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-005

4.00€
(3.23€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-006

3.50€
(2.82€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-007

2.00€
(1.61€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-008

3.00€
(2.42€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-009

7.00€
(5.65€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-010

8.00€
(6.45€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ50/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ50/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-011

1.50€
(1.21€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-014

5.00€
(4.03€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/6ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/6ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-015

5.00€
(4.03€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-016

9.00€
(7.26€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/10ΑΤΜ

ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160/10ΑΤΜ

Κωδικός:002-001-017

12.00€
(9.68€ τιμή χωρίς Φ.Π.Α 24% )