Σιδήρου Γαλβανιζέ & Μαύρες

Προϊόντα

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ26-2,3mm-3/4

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ26-2,3mm-3/4"

Κωδικός:006-003-079

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ  Φ32-2,6mm- 1

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ32-2,6mm- 1"

Κωδικός:006-003-080

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ42-2,6mm-1 1/4
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ48-2,9mm-1 1/2

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ48-2,9mm-1 1/2"

Κωδικός:006-003-082

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ60-2,9mm-2

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ60-2,9mm-2"

Κωδικός:006-003-083

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ76-3,2mm-2 1/2

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ Φ76-3,2mm-2 1/2"

Κωδικός:006-003-084

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ Φ26-2,3mm-3/4

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ Φ26-2,3mm-3/4"

Κωδικός:006-003-085

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ Φ32-2,6mm- 1

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ Φ32-2,6mm- 1"

Κωδικός:006-003-086

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ42-2,6mm-1 1/4

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ42-2,6mm-1 1/4"

Κωδικός:006-003-087

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ48-2,9mm-1 1/2

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ48-2,9mm-1 1/2"

Κωδικός:006-003-089

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ60-2,9mm-2

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ60-2,9mm-2"

Κωδικός:006-003-090

Κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ76-3,2mm-2 1/2

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤ. ΠΑΣΟ ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. Φ76-3,2mm-2 1/2"

Κωδικός:006-003-091

Κατόπιν παραγγελίας