Ασθένειες και προστασία της ελιάς

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
Ο μύκητας προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, με αποτέλεσμα την πτώση τους και σε σοβαρές περιπτώσεις την αποφύλλωση των δένδρων. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κυκλικές κηλίδες χρώματος καφέ ή πρασινοκίτρινου («μάτια παγωνιού»).

Η άριστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 15-20 C, ενώ τα σπόρια για να βλαστήσουν και να κάνουν νέες μολύνσεις χρειάζονται σταγόνα νερού (από βροχή ή πρωινή δροσιά) και θερμοκρασία 9-25 C.
Οι βροχοπτώσεις και η αυξημένη υγρασία ευνοούν προσβολές από την ασθένεια.
Η καταπολέμηση του κυκλοκόνιου είναι προληπτική και ξεκινάει όταν επικρατήσουν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για την εμφάνισή του. Συνιστάται άμεση προστασία στις ευαίσθητες ποικιλίες κυρίως με χαλκούχα.

Φάρμακα-Προληπτική Δράση:
Χαλκός (Βορδιγάλειος, υδροξείδιο, υποξείδιο, οξυχλωριούχος, τριβασικός θειικός),Mancozeb
Προληπτική & θεραπευτική δράση:
Dodine, Kresoxim-methyl (κατά το φθινόπωρο & χειμώνα μόνο στις ελαιοποιήσιμες)

Σημ.: Η ποικιλία Κορωνέικη είναι σχετικά ανθεκτική.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο που προκαλεί την εμφάνιση καρκινωμάτων στους νεαρούς βλαστούς και κλάδους.

Οι προσβολές ευνοούνται από βροχερό καιρό και κυρίως όταν υπάρχουν καρκινώματα ή πρόσφατες πληγές στα δένδρα.

Συστάσεις:
-Αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων.
- Αποφυγή κλαδέματος με βροχερό ή υγρό καιρό και απολύμανση των εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα φορμόλης 5% ή σε άλλο απολυμαντικό.
-Αποφυγή συλλογής του ελαιόκαρπου με ραβδισμό.
-Ψεκασμός των δένδρων μετά από κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι με χαλκούχα σκευάσματα.

ΚΑΠΝΙΑ
Η μαυρίλα που καλύπτει φύλλα, βλαστούς και κλάδους οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται επάνω σε μελιτώματα κοκκοειδών.

Συστάσεις:
Πρωταρχική είναι η καταπολέμηση του λεκάνιου ή άλλων κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή.
Τα χαλκούχα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το κυκλοκόνιο ή την καρκίνωση καταπολεμούν επίσης την καπνιά.